Адвокати & Сие Телефон:
0877 19 79 58

Смърт и обезщетение за роднини при трудова злополука

Смърт и обезщетение за роднини при трудова злополука

По време на работа могат да се случат много приятни и много неприятни неща, от които никой служител не е застрахован. Под неприятни неща нямаме в предвид лош ден или пък проблем с дадено нещо на работното място, а става на въпрос за настъпила злополука по време на работа.

Обикновено трудовите злополуки стават непредвидено и когато се извършва някаква по-тежка или физическа дейност. Едва ли има някой, който може да предвиди какво може да се случи в даден момент, но пък за сметка на това всеки трябва да знае как да реагира, ако се случи нещо подобно на работното място.

В тази статия ще стане на въпрос за случаите на трудова злополука, при които е настъпила смърт. Ще разясним за това кой има право на обезщетение, как може да бъде получено то и от кого да бъде потърсена помощ.

Кога може да бъде получено обезщетение за смърт при трудова злополука?

Както се подразбира от въпроса, злополуката трябва да бъде определена като трудова, за да може да бъде получено обезщетение. Трябва случилото се да е станало на работното място, по време на отиване или връщане до работното място, местата за хранене или получаване на възнаграждения и бонуса.

Има още едно условие и то е случилото се да е станало в следствие на извършване на дейност, която е свързана със задълженията на служителя или му е пряко поставена от по-висше лице в компанията (фирмата). Това ще рече, че ако служителя е извършвал дейност, която не му влиза в задълженията и настъпи смърт, то обезщетение няма да може да бъде получено.

Кой може да получи кръвнина след смърт при трудова злополука?

Не е чак толкова лесно да се определи на кого да бъде изплатено обезщетението, тъй като трябва да бъдат взети в предвид доста различни обстоятелства. Едно от най-важните е близостта на дадено лице със загиналия. Обикновено обезщетение за смърт при работа се изплаща на роднината, с който лицето е бил най-близък. Ето и кой може да получи такова обезщетение:

  • съпруг/ съпруга;
  • деца;
  • родители;
  • баби и дядовци;
  • настойници;
  • братя/сестри;
  • лица, с които са живели на семейни начала;

Как точно може да бъде получена кръвнината при настъпила смърт след трудова злополука?

За да бъде получена кръвнина без да има някакви проблеми и бавене е нужно да бъдат събрани всички нужни документи около случилото се. Пример за такива документи са свидетелски показания за доказване на случилото се, лекарски експертизи, болнични листове, ако смъртта е настъпила в болницата, смъртен акт и още други.

Издаването на тези документи трябва да стане веднага след смъртта на лицето при трудовата злополука. Цялостния процес има давностен период, но нашият съвет е да не чакате края на сроковете и тогава да се захванете със събирането, подписването, подпечатването и подаването на всичко нужно.

Нужно ли е да потърсим помощ от адвокат?

Адвокатската помощ е услуга, без която не може да се стигне до края на даден процес. Това може да бъде така и с получаването на кръвнина при трудова злополука. Ние ви съветваме да потърсите такъв помощ с всичко нужно около изплащането от адвокат, който има опит с трудовите злополуки и получаването на обезщетение.

Има случаи, в които обезщетението е твърде ниско от това, което се предполага, че ще бъде получено или пък бива отказвано да се изплати. Ако при такива ситуации имате адвокат зад гърба си, то спокойно ще разберете къде точно има някаква грешка и защо кръвнината е такава. Трябва да получите обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди, които сте претърпели по време и след случилото се.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *