Адвокати & Сие Телефон:
0877 19 79 58

Обезщетение при настъпила трудова злополука?

Обезщетение при настъпила трудова злополука?

Така както всеки един работодател трябва да знае своите права и задължения при настъпила трудова злополука, така и всеки работник трябва да знае своите. Законодателството у нас е определило процедура и отговорности на всяка страна, които трябва да бъдат спазвани, за да върви всичко нормално и безпроблемно.

В тази статия ще обърнем внимание на няколко неща, които е важно да знаете при настъпила злополука на работното място:

 • какво точно е трудова злополука;
 • кой има право на обезщетение при такъв тип злополука;
 • какви права има пострадал при трудова злополука;
 • какъв размер обезщетение може да получи пострадал работник по време на работа;

Какво точно наричаме трудова злополука?

Хубаво е преди да говорим за каквито и да било права, задължения и прочие, да знаем как точно се дефинира понятието „трудова злополука“. Трудова злополука е внезапно увреждане на здравето, което е настъпило по време, по повод и във връзка с извършваната работа.

Също така за трудова злополука може да се счита и всяко увреждане, което е станало по време на работа, свързана с интереса на компанията, в която работите. В резултат на настъпилата трудова злополука трябва да се говори за временна нетрудоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт, за да може да се предявява иск за обезщетение.

За трудова злополука се счита и злополука, която е станала по време на пътя за отиване или връщане от работното място до вашето основно местоживеене, мястото за хранене през почивките и мястото за получаването на заплатите.

Знайте, че ако злополуката възникне след като сте извършил нещо, което не ви е пряко наредено и няма връзка с работата ви, то тогава тя не се зачита по закон за „трудова“!

Кой има право да получи обезщетение за случила се трудова злополука?

Всеки един пострадал работник има право да получи обезщетение за трудова злополука от работодателя си, дори и да няма направена застраховка. Единствените условия са тези, които сме споменали по-горе, а именно временна нетрудоспособност или трайно намалена работоспособност с инвалидизация 50 или повече от 50%.

Обезщетение може да се полага и на роднини при настъпила смърт. Най-често такъв тип обезщетение за смърт се предявява от съпруг, съпруга или деца, които живеят с починалия.

Иск може да се предяви и от лице, което е живяло с починалия на съпружески начела или лице, което не е било осиновено, но е приело починалия за свой родител. В най-честите случаи от практиката на адвокатите, това са лица отгледани от починалия, а не от своите биологични родители.

На какво има право пострадал при трудова злополука или негов наследник при смърт?

 • парично обезщетение при намалена трудоспособност;
 • парично обезщетение при настъпила временна нетрудоспособност;
 • парични помощи за лечение, рехабилитации и профилактики;
 • лична или наследствена пенсия за инвалидност;
 • еднократна парична помощ при настъпила смърт на роднина;
  Дори и ваш колега да е причинил трудовата злополука, то вие отново имате право на обезщетение, тъй като отговорността на работодателя не зависи от това дали негов орган или служител има вина.

Размер на обезщетението, което може да получите

На първо място трябва да кажем, че всеки един случай на настъпила трудова злополука и предявяване на иск за обезщетение е индивидуален. Това ще рече, че отредените парични стойности могат да варират и силно зависят от това до колко вие сте запознати с правата си и доколко съдът ще бъде справедлив с вас.

Затова като съвет можем да ви дадем следното… намерете си добър адвокат при трудова злополука, който ще ви даде пълна информация около случващото се, ще ви каже какви са вашите права и ще ви помогне с подготвянето на всички нужни документи. По този начин вие ще бъдете сигурни, че всичко ще мине добре и няма да има какво да се обърка в хода на предявеният от вас иск за обезщетение.

При трудова злополука трябва да ви бъдат изплатени всички имуществени и неимуществени вреди, които сте претърпели. Към имуществените вреди спадат направените от вас разходи за лекарства, лечение, медицински консумативи, разликата в заплатата и други.

Към неиуществените се причисляват всички болки и страдания, които се претърпели по време и след случилата се трудова злополука. За неимуществените вреди се изплаща обезщетение по справедливост, което се решава от самият съд.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *